Cách cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom – Dành cho học sinh

Cách cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom – Dành cho học sinh

Cài đặt và sử dụng trên điện thoại

Cài phần mềm ZOOM Cloud Meetings

Trên CH Play nếu dùng Android

Trên App Stores nếu dùng Iphone/Ipad

 

 

Cách tham gia phòng học:

Cách 1: Click vào link tham gia phòng học giáo viên cung cấp

Cách 2: Nhập mã phòng và pass để vào lớp học

Ấn vào tham gia cuộc họp để vào lớp học

Nhập mã cuộc họp thầy cô cung cấp

 

Nhập mật khẩu phòng học thầy cô cung cấp

Xem thêm: Khai giảng lớp Hành trang vào Lớp 1 trong tháng 4, 5, 6/2022
Rate this post