CUỘC THI LET’S TALK DON’T BE SHY

??? PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ENGLISH SPEAKING ONLINE
“??́? đ? ???̣? ?ℎ? – ???’? ????, ???’? ?? ?ℎ? 2020″
Nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, tăng cường sự tự tin và trau dồi các kỹ năng, đặc biệt chú trọng tới kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh cho các bạn học sinh Trí Tuệ Việt.